Kreujemy reklamę Wspieramy twój biznes

"Klienci muszą wiedzieć, że reprezentujesz coś dla nich ważnego"
howard schultz

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem euroart.pl.
 2. Użytkownikiem jest każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej euroart.pl.
 3. Operatorem Serwisu euroart.pl, a zarazem Administratorem danych osobowych jest Euro-Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnicy, 32-085 Modlnica ul. Szydło 42, KRS 0000721283, NIP 5130253908, REGON 369605042.
 4. Kontakt z Administratorem można nawiązać w szczególności pod numerem tel. 600981905 lub adresem e-mail biuro@euroart.pl.
 5. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu (Administratora) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „Rozporządzenie”].

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM I REALIZACJĄ UMOWY

 1. W przypadku, gdy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub pracodawcą Użytkownika nawiązana została współpraca celem zawarcia i realizacji umowy, dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji tej umowy oraz na jej potrzeby, a także do celów dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Podstawą prawną przetwarzania w powyższym zakresie jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zawarcia oraz realizacji umowy, a także po jej realizacji, wyłącznie zgodne z obowiązującym prawem, np. w celach dochodzenia roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym ze wzajemnej współpracy jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja tej umowy nie będą możliwe.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM ZAPYTANIA

 1. W sytuacji, gdy Użytkownik kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję (w tym za pomocą e-maila), Administrator może przetwarzać dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail w celu udzielenia odpowiedzi.
 2. Podstawą prawną przetwarzania w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w powyższym zakresie przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie kontaktu z Użytkownikiem jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

 DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Administratorzy mogą także przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne). Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem, a także w celach analitycznych i statystycznych, celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
 2. Dane eksploatacyjne obejmować mogą w szczególności:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. typ urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
  4. nazwa systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referral link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP Użytkownika.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę.
 4. Podstawą przetwarzania w zakresie ust. 1-2 powyżej jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik uprawniony jest do:

 1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 2. Żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 4. Przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi);
 5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie dotyczące jego/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu (Administrator) lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom współpracującym z Administratorem (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom, podmiotom świadczącym usługi montażowe). Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, chyba że obowiązujące prawo wskazuje na możliwość wykorzystania innego instrumentu prawnego, i uprawnia te podmioty do przetwarzania danych wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.

STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW TRZECICH

 1. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.

Nasi klienci